logo
 • Polski
 • English
 • Українська
 • ikona
  Telefony: 81 307 64 91, +48 796 504 114

  § 1 SERWIS

  Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony www.notariusz-ciechowski.pl zwanej dalej „Serwisem”.

  § 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami” jest Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski ul. Nadbystrzycka 8 20-618 Lublin NIP 7123049792

  § 3 CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski w celu prowadzenia Serwisu, w tym umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Serwisu. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w innych celach  zgodnych z prawem, w szczególności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, w tym celu należy się zwrócić do Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, czasami może być jednak niezbędne, aby korzystać z niektórych usług Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu i nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na innych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera Serwis. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu – cel ich przetwarzania został podany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych. Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia w sposób świadomy. Zachęcamy rodziców, aby przekazywali dzieciom informację o korzystaniu z internetu i kwestiach podawania informacji, w tym danych osobowych w Internecie.

  § 4 ODBIORCY DANYCH

  Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacje dotyczące Użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu.

  § 5 IP

  W momencie odwiedzenia przez Użytkownika Serwisu, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak: informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, którą się posługuje korzystając z Serwisu, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli odwiedzenie Serwisu nastąpiło przez link umieszczony na innej stronie internetowej). Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznym.

  § 6 COOKIES

  1. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wysyła pewne informacje do przeglądarki. Pliki „cookies” są bardzo rozpowszechnione i używane w wielu witrynach internetowych z uwagi na swoją przydatność. Pliki te mogą być także używane w celach marketingowych. Więcej informacji dotyczących plików „cookies” można znaleźć np. w:

  Wikipedii – http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ .

  2. Bez umieszczania niektórych plików „cookies” w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich  funkcjonalności Serwisu. Są one niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania z Serwisu.

  3. Niektóre pliki „cookies”: są wykorzystane by zbierać informacje statystyczne o aktywności Użytkowników w Serwisie, poprawiają funkcjonalność witryny, ponieważ umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień Użytkownika. Te pliki „cookies” używane są przez Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi dotyczące Serwisu. Informacje te umożliwią doskonalenie Serwisu tak, by spełniał on oczekiwania Użytkownika.

  4. Istniej także grupa plików „cookies”, która zapamiętuje wizyty Użytkownika w Serwisie, podstrony lub linki, które zainteresowały Użytkownika. Umożliwiają one spersonalizowanie treści do indywidualnych preferencji Użytkownika. Te pliki „cookies” mogą także śledzić ruchy Użytkownika również w innych serwisach internetowych. Dane uzyskiwane przez Serwis dzięki plikom „cookies” nie są przypisywane do konkretnej osoby.

  6. Jeżeli Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień – oznacza to, że akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików „cookies”. Użytkownik może uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym albo wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Użytkownika, gdy witryna chce przechować na urządzeniu Użytkownika taki plik. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na urządzeniu Użytkownika.

  8. W celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” należy zapoznać się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki. Można je znaleźć w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia” lub skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

  9. Zarządzanie plikami „cookies” i danymi witryn przeglądarek, w tym blokowanie plików „cookies”:
  Internet Explorer,
  Chrome,
  Safari,
  Firefox,
  Opera,
  Android,
  Safari (OS),
  Windows Phone,
  Blackberry

  § 7 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2018 roku.

  § 8 KONTAKT

  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail ciechowski@notar.pl lub listownie na adres Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski ul. Nadbystrzycka 8 20-618 Lublin z tytułem e-mail’a lub dopiskiem „Polityka prywatności”.